Què fer si un inquilí no paga el lloguer?

Són molts els propietaris que acudeixen al nostre despatx i que estan en la mateixa situació: l’inquilí no paga les rendes, què hem de fer?

En aquest article t’explicaré els passos a seguir quan un inquilí no paga el lloguer, buscant les majors opcions possibles perquè l’inquilí es posi al dia de tots els pagaments, o, si no queda més remei, per a recuperar l’habitatge al més aviat possible.

Demanda judicial per l'impagament del lloguer

El primer que s’ha de fer quan un inquilí comença a retardar-se en els pagaments de la renda, és tractar de donar-li solució d’una forma amistosa. En molts casos aquest retard inicial en el pagament es soluciona i no fa falta anar més enllà. Però no sempre és així, per tant, considero necessari conèixer totes les opcions que existeixen davant d’una situació d’aquest tipus.

En primer lloc, hem de requerir fefaentment a l’arrendatari La via més adequada per a això és el burofax, en el qual li requerirem perquè immediatament pagui les rendes degudes. És important saber que l’impagament d’una sola de les rendes dificulta al propietari per l’exercici de l’acció de desnonament davant els Tribunals.

Demanda judicial per l’impagament del lloguer

Si així i tot l’inquilí no paga, el següent pas serà interposar una demanda judicial. Per a això el primer que s’ha de fer és buscar a un advocat que estigui especialitzat en desnonaments d’inquilins, ja que per poder reclamar el desnonament d’un inquilí per impagament del lloguer és necessari un advocat i procurador, sigui com sigui l’import del deute.

En la mateixa demanda sol·licitarem que el jutge declari resolt el contracte de lloguer, el pagament de les rendes i d’altres quantitats degudes (factures d’aigua, llum o gas pendents, tributs que segons el contracte hagi de satisfer l’arrendatari, etc.) i el llançament de l’immoble.

Aquesta demanda ha de posar-se immediatament, ja que estem parlant d’un procés que requereix d’un temps, així que cada dia que es triga a posar la demanda, és un dia més que es trigarà a recuperar l’habitatge.

Pel que fa al pagament de les rendes i altres quantitats similars, podrem sol·licitar les degudes en el moment de la interposició de la demanda i les que es vagin reportant amb posterioritat fins a la finalització del procediment judicial.

L’inquilí ja ha rebut la demanda, i ara què?

Doncs bé, una vegada que l’inquilí rebi la demanda, poden ocórrer diversos supòsits:

  • Que aquest es quedi en l’immoble i no pagui: en aquest cas arribat el dia del llançament, el personal del jutjat desallotjarà a l’inquilí.
  • Que pagui el que deu i lliuri l’immoble: aquest seria el millor dels supòsits.
  • Que pagui la quantitat deguda i segueixi en l’immoble: això és el que es diu “enervar l’acció de desnonament”.
  • Que lliuri l’immoble i no pagui la quantitat deguda: en aquest cas el procediment es dona per finalitzat respecte al desnonament, i continuarà respecte a la reclamació del deute.
  • Que contesti a la demanda oposant-se a aquesta.

El llançament quan l’inquilí no paga el lloguer

Com bé he esmentat anteriorment, el llançament per l’impagament del lloguer, és l’acte en el qual es retorna al propietari o arrendador la possessió de l’habitatge. En aquest cas, el personal del jutjat acudeix a l’habitatge al costat d’un procurador i d’un manyà, accedeixen a l’interior de l’habitatge i aixequen una acta del que allí ha ocorregut, on es fa lliurament de la possessió de l’immoble al propietari.

Una vegada s’ha realitzat el llançament, podrà l’arrendador reclamar el deute a l’inquilí que no paga el lloguer. A més, l’arrendador pot reclamar les rendes i tots els rebuts de subministraments que no s’hagin pagat fins al dia del desnonament.

Pagament de la renda i lliurament de l’immoble

Una vegada l’inquilí rep la demanda judicial, aquest pot procedir al pagament del deute i al lliurament de l’immoble una vegada pagada. Aquest seria el millor dels casos, i la veritat, poc probable que succeeixi.

Pagament del deute i continuïtat en l’immoble

Un altre dels casos que pot succeir és que després de rebre la demanda judicial, l’inquilí pagui la quantitat deguda i segueixi en l’immoble. Això és el que es diu “enervar l’acció de desnonament”, no obstant això, si prèviament hem enviat el burofax reclamant les rendes, evitarem aquesta situació.

L’enervació de desnonament permet a l’inquilí deutor que ha estat demandat per impagament, evitar el desnonament de l’habitatge, abonant totes les quantitats degudes fins a la data del pagament.

Lliurament de l’immoble sense pagament del deute

Si l’inquilí demandat lliura l’immoble sense haver pagat la quantitat deguda, el procés de desnonament es donarà per finalitzat i continuarà el procés de la reclamació del deute.

Contestació i oposició a la demanda

Finalment, un dels casos més comuns és que el demandat contesti a la demanda oposant-se a aquesta. En aquest cas, caldrà estar a la data de judici i celebrar la vista. Hi haurà judici i a continuació es celebrarà la sentència. Si et donen la raó en la sentència, que és el més lògic, llavors la següent acció a realitzar serà el llançament (desnonament). Normalment, és l’opció que més s’utilitza en la pràctica pel fet de guanyar temps.

Quant dura un desnonament?

La veritat que la durada d’un desnonament és impossible de predir. Cert que molts es solen aconseguir en poques setmanes després d’haver posat la demanda, pel fet que s’ha convençut a l’inquilí que marxi de l’habitatge voluntàriament.

No obstant això, si l’inquilí no accedeix a la proposta que abandoni l’habitatge voluntàriament, llavors dependrà del que duri el procés. Però per la meva experiència, aquests processos solen durar en una mitjana de 5 mesos.

Si et trobes en una situació similar, et recomano que et posis en contacte amb el teu advocat de confiança per a així poder iniciar el procediment com més aviat millor.

Leave a Comment