Embargament frustrat

Bon dia a tothom, els caps de setmana de desconnexió, com el que deixem enrera, són tan necessaris i recomanables, com miraculosos.

Donant per sentat que el primer lloc d’Ucraïna estava atorgat abans de començar (és el que té la democràcia orgànica en què vivim) i que el segon lloc pel Regne Unit és extracomunitari (algun punt de vista positiu li hem de donar al Brexit); la nostra Chanel (nostra nascuda a Cuba), ens ha fet recuperar l’amor propi i la confiança. És el que té el mes de Maria.

I sens dubte, el tema de la confiança és bàsica en el món jurídic. Tu a l’advocat diga-li la veritat, que ell ja veurà què en fa.

Embargament frustrat

Donació d’un habitatge per evitar un embargament

I, parlant d’enganyar (qui ho ha dit això?); començo avui amb una notícia del diari de Girona que tracta sobre una bona dona que estimava tant al fill, que li va fer donació del seu habitatge.

Sembla ser, però, que la bona senyora tenia un deute considerable amb la Seguretat Social (127 mil euros de res, segurament per una mala aplicació de l’epígraf del tc2…). I, va pensar que si no tenia béns, no els hi podria embargar ningú. Per fer-ho més fi, ho va fer a mig procediment d’execució.

Això a nivell de carrer en podríem dir “premi OTB – Olé Tus Buebos” i jurídicament; alçament de bens, insolvència punible o qualsevol cosa d’aquestes que hi ha gent que pensa que la policia és tonta, però no. I és que quan es fan les coses bé, només poden acabar bé.

Doncs això, la dona va ser acusada per la fiscalia per un delicte de frustració en l’execució; amb una condemna de 5 anys de presó i una multa de 9.000 euros.

Sembla ser, que la dona era l’administradora d’una empresa que va contraure un deute de més de 127.000 euros amb Tresoreria de la Seguretat Social. El que se li va acudir fer va ser transferir aquest propietat al seu fill per així intentar “frustrar” l’embargament.

Embargament frustrat

A l’hora de fer la reclamació del deute, com que l’empresa no disposava d’actius suficients; la Seguretat Social va dirigir la reclamació a nivell personal contra aquesta dona com a responsable solidària i li va notificar una mesura cautelar. Aquesta; consistia en l’embargament preventiu de béns que afectava a la finca que ella tenia a Viladamant, l’habitatge habitual de la família.

I quan va saber del procés d’embargament preventiu contra la finca que fins aquell moment era de la seva propietat i de la quantitat de diners que devia; la dona tan espavilada, va aprofitar la caducitat de les mesures cautelars per fer la donació a favor del seu fill.

El fet que realitzés aquesta donació, es va “frustrar l’embargament” i va impedir que la Seguretat Social pogués utilitzar l’habitatge de propietat per cobrir el deute que devia, ja que la casa ja no pertanyia a l’acusada, sinó que pertanyia al seu fill.

Finalment, la dona va ser condemnada a acusada de 5 anys de presó, la multa de 9.000 euros i a més a més, a pagar la indemnització a la Tresoreria de la Seguretat Social, que ascendia a 127.000 euros.

En fi, us deixo que no us voldria prendre més temps.

Us recordo que ens trobareu a info@masnouadvocats.com, on us podem oferir actualment un assessorament jurídic complet, tractant amb especialistes de totes i cadascuna de les matèries legals (civil, mercantil, laboral, fiscal, administratiu, penal, etc…).