Marge d’error dels etilòmetres a la prova d’alcoholèmia

Existeix el marge d’error als etilòmetres durant la prova d’alcoholèmia. A continuació t’ho expliquem tot.

Marge d’error en les proves de detecció de l’alcohol en aire aspirat

L’art. 379 del C.P., resa el següent:

“1. El que conduís un vehicle de motor o un ciclomotor a velocitat superior en seixanta quilòmetres per hora en via urbana o en vuitanta quilòmetres per hora en via interurbana a la permesa reglamentàriament, serà castigat amb la pena de presó de tres a sis mesos o amb la de multa de sis a dotze mesos o amb la de treballs en benefici de la comunitat de trenta-un a noranta dies, i, en qualsevol cas, amb la de privació del dret a conduir vehicles de motor i ciclomotors per temps superior a un i fins a quatre anys.

2. Amb les mateixes penes serà castigat el que conduís un vehicle de motor o ciclomotor sota la influència de drogues tòxiques, estupefaents, substàncies psicotròpiques o de begudes alcohòliques.

En tot cas serà condemnat amb aquestes penes el que conduís amb una taxa d’alcohol en aire espirat superior a 0,60 mil·ligrams per litre o amb una taxa d’alcohol en sang superior a 1,2 grams per litre.”

És a dir, que, a efectes penals, la taxa d’alcohol en aire aspirat s’estableix en 0,60 mil·ligrams per litre.

Error etilòmetre a la prova d'alcoholemia

Marge d’error del etilòmetre de la prova d’Alcoholèmia

En primer lloc, s’ha de tenir en compte que, com tot dispositiu de prova, els etilòmetres compten amb un marge d’error.

El marge d’error d’un etilòmetres és del 7,5%.

Quin és el marge d’error?

En data 22 de novembre de 2006 entro en vigor l’Ordre del Ministeri d’indústria, turisme i comerç, per la qual es regula el control meteorològic de l’estat dels instruments destinats a mesurar la concentració d’alcohol en aire respirat.

En l’Annex II d’aquesta curiosa Ordre Ministerial podem comprovar que els instruments destinats a mesurar la taxa d’alcohol en aire espirat (Etilòmetre de precisió) tenen uns marges d’error.

Concretament, el marge d’error del etilòmetre és el del 7.5% del valor veritable de la concentració per a tota concentració major de 0.400 mg/L i menor o igual d’1 mg/L.

És a dir, és important tenir en compte que, en sotmetre’ns a un control d’alcoholèmia, sempre existirà un marge d’error del 7,5% respecte del valor obtingut en la prova.

Així, per a calcular la taxa exacta, s’haurà de multiplicar 0,925 per la taxa d’alcoholèmia obtinguda en el etilòmetre.

Aquest marge d’error és admès de manera unànime per la jurisprudència de la Sala Segona del Tribunal Suprem, entre moltes d’elles, en la STS núm. 163/2018 de data 6 d’abril de 2018.

Si aplicant aquest càlcul, la taxa exacta no supera els 0,60 mil·ligrams per litre que regula l’art. 379.2 del C.P., la comissió del delicte de conducció sota els efectes de l’alcohol no serà automàtica, sinó que haurem d’atendre el resultat de les proves de simptomatologia de l’atestat policial.

Si s’ha vist en aquesta situació o coneix d’algú que hagi pogut patir aquesta situació, no dubti a contactar amb nosaltres, en el nostre despatx d’advocats en Masnou Advocats. Comptem amb especialistes altament qualificats en delictes d’alcoholèmia, podem ajudar-lo durant tot el procediment.

Leave a Comment