Un Jutge fixa la custòdia compartida d’un gos després d’una separació de parella.

En data 27 de maig de 2019, el Jutjat de Primera Instància número 9 de Valladolid va dictar Sentència declarant la custòdia compartida d’un gos, que durant anys havia estat l’animal de companyia d’una parella que van decidir separant-se, donant per finalitzada la relació sentimental de 5 anys.
La parella convivien a Valladolid i ambdues parts van reclamar la possessió i custodia de l’animal, fet que es va complicar ja que l’home es traslladava a viure amb la seva nova parella a Alacant.
El gos va ser registrat en el Sistema d’Identificació d’Animals de Companyia de Castilla i Lleó, on se li va posar un microxip i degut a que el REIAC no permet plasmar més d’un titular, es va posar en el microxip el nom de l’home de forma consensuada.
Al mes de febrer de 2017, l’home va marxar del domicili en el qual residia amb la seva parella, acordant ambdues parts un gaudi compartit i l’abonament del 50% de les despeses del gos (alimentació, medicines i vacunes).
Al mes d’octubre de 2018 l’home va presentar demanda sol·licitant a la seva exparella un règim de visites en relació al gos, així com, que es declarés la propietat comú del mateix, l’home es va oposar a la demanda interposada per la seva exparella, negant la propietat comú de l’animal.
El Jutge va determinar que encara que el gos figurés a nom de l’home, la copropietat era de les dues parts, ja que la dona va acreditar durant el procediment judicial que va ser ella qui va abonar la quantitat total de 350.-€ pel gos, així com també va pagar les despeses de perruqueria.
En conclusió, el Jutge va fixar la custòdia compartida del animal, atorgant a tots dos propietaris un dret de possessió i gaudi compartit, desenvolupant de forma exclusiva pels mateixos per períodes alternatius de SIS MESOS cada any.
Les parts durant el temps en què no estiguessin amb el gos i per poder gaudir del mateix, podrien traslladar-se al menys un cap de setmana al mes (des de divendres tarda fins al diumenge tarda) a Alacant/Valladolid, respectivament (comunicant-ho amb almenys una setmana d’antelació).
Pel que fa les despeses d’atenció sanitària, vacunes i altres despeses extraordinàries, serien costejats a parts iguals entre ambdues parts.