Skip to content
+34 93 767 1733 - info@masnouadvocats.com

Contracte de tracte succesius

L’article 36 del Real Decreto 11/2020, d’1 d’abril, porta per títol: “Dret de resolució de determinats contractes sense penalització per part dels consumidors i usuaris”.

Read More

ELS CONCURSOS DE CREDITORS DESPRÉS DE L’ESTAT D’ALARMA

L’Article 43 del Real Decreto 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents i extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVI-19, tracte el tema del termini del deure de sol·licitud de concurs. Conforme el referit article 43, mentre estigui vigent l’estat d’alarma, el deutor que es trobi en estat d’insolvència no…

Read More

Parelles separades

El Real Decreto 463/2020, de 14 de març, que acordava l’estat d’alarma, deixava ben clar que aquesta excepcionalitat, en cap cas facultava o legitimava per incomplir les resolucions judicials. Però és evident que, en major o menor mesura, hi ha afectacions que caldrà veure com se’ls dóna resposta.

Read More